Nieuws uit het jeugdveld

Inspecties positief over functioneren Halt-Zuid

De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie Jeugdzorg oordelen dat Halt-cluster Zuid de Halt-afdoening goed uitvoert en jongeren en ouders correct bejegent. Dat staat in een op 10 april gepubliceerd rapport.

Halt-cluster Zuid controleert altijd of een jongere terecht naar Halt is verwezen. De Halt-medewerkers zorgen voor ouderbetrokkenheid, confronteren jongeren met hun gedrag en hebben oog voor achterliggende problemen. Het opstellen en uitvoeren van het strafvoorstel is helder en nauwkeurig, aldus de inspecties.

De inspecties zijn wel van oordeel dat Halt-cluster Zuid jongeren en ouders op hun rechten moet wijzen, zoals inzage in het dossier en de mogelijkheid een klacht in te dienen. Het toezicht op de veiligheid van de werkplaatsen waar jongeren hun taakstraf uitvoeren moet verbeteren en incidenten moeten geregistreerd worden. Evaluaties die jongeren zelf invullen, moeten verzameld worden, zodat teams ervan kunnen leren.

Onder het Halt-cluster Zuid vallen de vestigingen in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies