Nieuws uit het jeugdveld

Inspecties: Kwaliteit Veilig Thuis kan beter

Veilig Thuis Groningen, Hollands Midden en Zuidoost-Brabant voldoen niet aan alle kwaliteitscriteria van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De drie Veilig Thuis-organisaties moeten voor 1 januari een verbeterplan indienen.

De twee inspecties onderzoeken in 2015 en 2016 de kwaliteit van alle Veilig Thuis-organisaties; ze hebben inmiddels over tien organisaties gerapporteerd. De inspecties hebben in een toetsingskader 24 punten opgesteld waaraan de organisaties moeten voldoen. Veilig Thuis Groningen voldoet aan dertien, Veilig Thuis Zuidoost-Brabant aan veertien en Veilig Thuis Hollands Midden aan vijftien punten.

Twee Veilig Thuis-organisaties kregen van de inspecties naast kritiek ook het stempel 'good practice'. Veilig Thuis Hollands Midden is een goed voorbeeld vanwege de gevarieerde achtergrond van de medewerkers. Zo werken er naast jeugdhulpverleners BIG-geregistreerde medewerkers met een verpleegkundige achtergrond. Bij Veilig Thuis Zuidoost-Brabant werkt naast de gedragswetenschappers en de vertrouwensarts van het voormalige AMK ook een gedragswetenschapper van een voormalig Steunpunt Huiselijk Geweld, met specifieke kennis over vrouwenhulpverlening, huiselijk geweld en ouderenmishandeling.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies