Nieuws uit het jeugdveld

Inspectie Jeugdzorg: Verbeter bejegening cliënt

Ruim 30 procent van de meldingen over de jeugdzorg gaat over de bejegening van cliënten. Daarom moeten beroepskrachten alerter zijn op de manier waarop zij omgaan met cliënten, stelde de Inspectie Jeugdzorg 26 mei in het jaarbericht 2014.

In 2014 ontving de inspectie meer dan honderd meldingen van burgers en beroepskrachten over bejegening, waaronder ruim zestig meldingen waarbij beroepskrachten expliciet tekortschoten. Instellingen houden zich bijvoorbeeld niet aan gemaakte afspraken, informatie die een ouder geeft aan een gezinsvoogd wordt tegen de ouder gebruikt, informatie komt niet op tijd of ouders voelen zich niet serieus genomen. Er is volgens de inspectie winst te boeken door het verder professionaliseren van medewerkers en het ontwikkelen van meer richtlijnen.

Een punt van kritiek is ook waarheidsvinding. Tachtig van de ruim driehonderd klachten in 2014 gingen over informatie in dossiers die volgens de klager niet klopte. Zelf kwam in de inspectie in haar onderzoek naar calamiteiten ook problemen met waarheidsvinding tegen. Zo was er soms geen duidelijke scheiding van feiten en meningen.

Het aantal meldingen van zelfmoord in de jeugdzorg is gestegen van acht in 2013 naar tien in 2014. De inspectie vindt de toename van het aantal zelfmoorden, soms op heel jonge leeftijd, zorgwekkend.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies