Nieuws uit het jeugdveld

Goed netwerk onmisbaar voor aanpak radicalisering

Gemeenten hebben steun nodig van een goed netwerk van moskeebestuurders, docenten, jongerenwerkers en plaatselijke organisaties bij het herkennen en bestrijden van radicalisering van moslimjongeren. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher van SZW in een brief aan de Tweede Kamer die 12 oktober is gepubliceerd.

Asscher liet een quickscan uitvoeren onder 49 gemeenten en een grote literatuurstudie naar alles wat bekend is over doorslaggevende gebeurtenissen in het radicaliseringsproces. Uit de quickscan bleek dat gemeenten hun kennis en ervaring graag willen delen met andere gemeenten. Het literatuuronderzoek wijst uit dat er altijd meer dan één factor speelt als een jongere radicaliseert. Daarom is een goede samenwerking tussen gemeenten, beroepskrachten en maatschappelijke organisaties cruciaal, aldus Asscher. Samen met jongerenwerkers, docenten en andere sleutelfiguren wordt het onderzoek de komende tijd vertaald naar concrete adviezen.

Bron: Ministerie van SZW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies