Nieuws uit het jeugdveld

Gevlucht kind heeft recht op zorg en onderwijs

Op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind deden 158 organisaties een beroep op de Nederlandse regering om zich te houden aan het VN-Kinderrechtenverdrag voor asielzoekerskinderen.

Ruim 10.000 gevluchte kinderen leven in asielopvang in Nederland en hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en zorg. In de oproep pleiten de organisaties voor kindvriendelijke opvang, een vaste plek, ondersteuning van ouders, goed geregeld onderwijs, kinderactiviteiten en psychosociale hulp voor kinderen met trauma's. De gevluchte kinderen kunnen hun hele leven nog last hebben als dit ontbreekt.

In een aantal reguliere azc's krijgen basisschoolkinderen onderwijs, in andere plaatsen gaan ze naar school in het dorp of de stad. Het lukt gemeenten niet altijd om genoeg locaties, leraren en geschikt lesmateriaal te regelen. Ook is er een groot tekort aan tolken en taalklassen, constateerde de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Het ministerie van OCW meldde eind oktober aan de Tweede Kamer hoe de knelpunten opgelost gaan worden die in kaart zijn gebracht. Elke nieuwe school die onderwijs verzorgt voor asielzoekers kan begeleiding krijgen van het landelijk netwerk voor onderwijsondersteuning aan nieuwkomers (LOWAN).

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Volkskrant 20 november 2015; ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies