Nieuws uit het jeugdveld

'Geef wijkteam genoeg ruimte voor maatwerk'

Wijkteams moeten te veel opboksen tegen oude systemen en vastgeroeste protocollen. In haar derde rapportage roept de Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) gemeenten op om wijkteams ruimte te bieden voor maatwerk.

Wijkteams kunnen uiteenlopende problemen van gezinnen integreren in één ondersteuningsplan. Maar lokale regelgeving en oude afspraken belemmeren het wijkteam nog te vaak bij het leveren van maatwerk, aldus de TSD. Ook weten wijkteams niet altijd welke oplossingen binnen hun invloedssfeer liggen en wat de werkelijke grenzen zijn van wet- en regelgeving. De TSD roept raadsleden, wethouders en management op om wijkteams de ruimte te bieden en vertrouwen te hebben in de capaciteiten van de medewerkers.

De relatie tussen de gemeenten en de jeugd-ggz is stroef, signaleert de TSD. De discussie over wachtlijsten en dalende instroom in de jeugd-ggz wordt vaak gevoerd in de media en op bestuurlijk en brancheniveau. De jeugd-ggz verwijt gemeenten gebrek aan kennis en gemeenten betwijfelen of de jeugd-ggz werkelijk bereid is te transformeren. Beide partijen zouden meer gericht moeten zijn op samenwerking, aldus de TSD.

Bron: Transitiecommissie Sociaal Domein

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies