Nieuws uit het jeugdveld

GGZ Nederland wil regionale inkoop jeugd-ggz

Regionale en bovenregionale coördinatie bij de inkoop van jeugd-ggz kan wachtlijsten en opnamestops tegengaan. Dat stelt GGZ Nederland op grond van de Tweede monitor voortgang Jeugdwet, die op 23 juni is gepubliceerd.

De meeste verwijzingen naar de 27 instellingen die meedoen aan de monitor verlopen nog via de huisarts. De verwijzingen via wijkteams komen voorzichtig op gang. De helft van de instellingen signaleert knelpunten in de toeleiding naar de jeugd-ggz. In sommige regio's is het aantal crisismeldingen en -plaatsingen niet gestegen; in andere regio's is het verdubbeld. Onduidelijk is wat daar de oorzaak van is.

Bij een vijfde is de wachtlijst gegroeid en bij een vijfde is die gekrompen. Twee derde van de instellingen verwacht in de tweede helft van 2015 wachtlijsten vanwege de productiegrenzen die met gemeenten zijn afgesproken.

De instellingen hebben grote problemen met administratieve processen. Er is veel variatie in de gegevens die ze moeten aanleveren voor verantwoording en monitoring. Elektronisch berichtenverkeer is met veel gemeenten niet mogelijk. Ook zijn er grote betalingsachterstanden, aldus GGZ Nederland.

Bron: GGZ Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies