Nieuws uit het jeugdveld

Plan van aanpak voor leerling met druk gedrag

Hulpverleners, leerkrachten en ouders gaan samen werken aan betere zorg, begeleiding en onderwijs voor kinderen met druk, impulsief gedrag of aandachtsproblemen. Dat is het uitgangspunt van een plan van aanpak dat 11 november is gepresenteerd door zorg- en onderwijsorganisaties, oudervereniging Balans, de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), VWS en OCW.

De focus moet liggen op wat een kind kan in plaats van wat een kind heeft, op minder medicatie voor kinderen met ADHD en op meer gepaste zorg en begeleiding. Zorgverleners moeten nut en noodzaak van medicijngebruik zorgvuldig afwegen. Ook moeten ouders, opvoeders en leerkrachten leren beter om te gaan met druk, impulsief gedrag en concentratieproblemen.

De organisaties gaan samen met de ministeries van VWS en OCW tot eind 2016 werken aan preventie en bewustwording, de samenwerking tussen onderwijs en zorg, en richtlijnen en interventies.

Bron: Passendonderwijs.nl

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies