Nieuws uit het jeugdveld

Erkenningscommissie erkent drie interventies

VoorZorg is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als effectief volgens goede aanwijzingen. De interventies De Gezonde Schoolkantine en Julia zijn erkend als goed onderbouwd.

Hoofddoel van VoorZorg is het verkleinen van het risico op kindermishandeling bij kwetsbare jonge aanstaande moeders, om daarmee de ontwikkelings- en gezondheidskansen van de kinderen te vergroten. De Gezonde Schoolkantine biedt praktische informatie en concrete hulpmiddelen waarmee scholen een gezonde schoolkantine kunnen inrichten. Julia is bedoeld om een gezonde seksuele ontwikkeling te bevorderen bij meisjes van 13 tot 19 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of signalen daarvan vertonen.

Een interventie is effectief volgens goede aanwijzingen als uit onderzoek met beperkte bewijskracht blijkt dat bepaalde doelen er in de praktijk beter mee worden bereikt dan met andere interventies of met niets doen. Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en als het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; RIVM

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies