Nieuws uit het jeugdveld

Drie gedragsinterventies voor scholen effectief

Drie gedragsinterventies voor scholen zijn onlangs beoordeeld door de Erkenningscommissie Interventies. De Kanjertraining is op het hoogste niveau erkend, namelijk als effectief volgens sterke aanwijzingen, KiVa als effectief volgens goede aanwijzingen en De Vreedzame school als effectief volgens eerste aanwijzingen.

De Kanjertraining is voor kinderen en jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs die problemen hebben in de omgang met klasgenoten of ouders. KiVa is een antipestprogramma voor de bovenbouw van de basisschool dat met inzet van de groep pestproblemen aanpakt. De Vreedzame School is een programma voor de basisschool waarin sociale competentie en democratisch burgerschap centraal staan.

Een interventie is effectief volgens sterke aanwijzingen als uit onderzoek met sterke bewijskracht blijkt dat bepaalde doelen er beter mee worden bereikt dan met andere interventies of met niets doen. Effectief volgens goede aanwijzingen is een interventie als er sprake is van onderzoek met goede bewijskracht. Een interventie is effectief volgens eerste aanwijzingen als uit onderzoek met beperkte bewijskracht blijkt dat er voldoende effect optreedt bij uitvoering van de interventie, ook al staat nog niet vast dat de interventie dat effect heeft veroorzaakt. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies