Nieuws uit het jeugdveld

Dijkhoff en Van Rijn willen betere hulp 18-plusser

De staatssecretarissen Klaas Dijkhoff van VenJ en Martin van Rijn van VWS willen dat kwetsbare jongeren ook na hun 18e jaar jeugdhulp kunnen krijgen. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de decentralisatie van de jeugdhulp.

De staatssecretarissen onderschrijven in hun brief de aanbevelingen die de Kinderombudsman in april deed over zorg aan 18-plussers. Ze gaan met de brief ook in op het amendement van Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) op de Jeugdwet, aangenomende door de Kamer, dat eist dat gemeenten aandacht besteden aan de continuïteit van zorg voor 18-plussers.

De staatssecretarissen schrijven verder dat het Nederlands Jeugdinstituut onder gemeenten goede voorbeelden verzamelt van doorlopende zorg na het 18e levensjaar en dat de Vrije Universiteit een onderzoek uitvoert naar het verlenen van verplichte hulp aan 18-plussers.

De staatsecretarissen spraken in juni met de Kamer over de wachttijden in de jeugdpsychiatrie, de hulp aan kwetsbare jongeren en de aansluiting tussen jeugdhulp en passend onderwijs. Deze brief is een reactie op dat gesprek.

Bron: Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies