Nieuws uit het jeugdveld

'Crisisdienst Veilig Thuis Fryslân goed voorbeeld'

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg vinden dat Veilig Thuis Fryslân zijn crisisdienst zo weloverwogen en goed uitvoert dat zij die als 'good practice' bestempelen. Dat staat in een inspectierapport dat op 10 november is gepubliceerd.

Alle crisismeldingen in Friesland komen binnen bij Veilig Thuis Fryslân. Die heeft een eigen crisisdienst, maar kan meldingen ook doorsturen naar het Friese samenwerkingsproject Spoed4Jeugd. Daardoor is snelle interventie mogelijk bij acuut onveilige situaties.

De inspectie hebben het gehele functioneren van Veilig Thuis Fryslân beoordeeld, aan de hand van het toetsingskader Veilig Thuis. Veilig Thuis Fryslân voldoet aan 18 van de 24 criteria uit het toetsingskader. De instelling houdt goed zicht op de veiligheid van gezinsleden en medewerkers zijn in staat om acuut onveilige situaties op te heffen. De bereikbaarheid beoordelen de inspecties als matig, onder meer omdat niet 24 uur per dag een vertrouwensarts beschikbaar is. Het registratiesysteem en de beschikbaarheid van dossierinformatie is volgens de inspecties onvoldoende.

Veilig Thuis Fryslân krijgt tot 31 december de tijd om verbeteringen door te voeren.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies