Nieuws uit het jeugdveld

Campagne voor leren signaleren in beroepsonderwijs

Beroepsopleidingen voor onderwijs en hulpverlening moeten meer aandacht besteden aan het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat is de inzet van de nieuwe campagne Signaleren Kan Je Leren.

Volgens staatssecretaris Martin van Rijn van VWS begint het stoppen van mishandeling voor een groot deel in de leslokalen van de beroepskrachten die daar in de toekomst mee te maken kunnen krijgen. 'Als we er in slagen om alle nieuwe leerkrachten, welzijnswerkers en zorgmedewerkers in hun opleiding de nieuwste kennis mee te geven over hoe je mishandeling herkent en adequaat handelt, maken we echt een enorme sprong voorwaarts in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld', aldus Van Rijn bij de lancering van de campagne.

Op de campagnesite vinden mbo-, hbo- en wo-docenten informatie, voorbeelden en lesmaterialen waarmee ze hun studenten kunnen instrueren in het signaleren van mishandeling en het toepassen van de meldcode.

De campagne Signaleren Kan Je Leren is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VWS en OCW, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut, Rutgers en Augeo.

Bron: Ministeries van VWS en OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies