Nieuws uit het jeugdveld

CBS: Ambulante jeugdhulp fors toegenomen

Het gebruik van ambulante jeugdhulp is in het eerste halfjaar van 2015 flink toegenomen. Dat blijkt uit een CBS-rapportage over de cijfers van de Benchmark jeugd die de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en minister Ard van der Steur van VenJ op 10 november naar de Kamer hebben gestuurd.

In de eerste helft van het jaar maakten 270 duizend kinderen gebruik van een vorm van jeugdhulp. Ruim 200 duizend van hen kregen een vorm van ambulante jeugdhulp. Bijna 32 duizend jongeren kregen residentiële jeugdhulp, een lichte stijging. Hiervan waren 17 duizend jongeren in een pleeggezin opgenomen en 2.765 ondergebracht in gezinsgerichte opvang. De bewindslieden vermoeden dat nog weinig cijfers zijn ingediend vanuit de wijkteams doordat die nog in ontwikkeling zijn. Uit de halfjaarcijfers blijkt wel dat de geregistreerde hulp via het wijkteam toeneemt.

De cijfers zijn moeilijk vergelijkbaar met 2014 omdat toen jeugdzorgindicaties zijn geteld en niet het jeugdhulpgebruik per kind of jongere. Ook het onderscheid tussen preventieve hulp en ambulante jeugdhulp is moeilijk te maken. Wat in de ene gemeente als niet-vrij toegankelijk wordt geregistreerd, kan elders vrij toegankelijk zijn en daar niet als jeugdhulp worden geregistreerd.

Bron: Voordejeugd.nl; Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies