Nieuws uit het jeugdveld

Asscher: Meer mannen in opvang geen overheidstaak

Mannen stimuleren om te gaan werken in de kinderopvang is een goede zaak, maar geen taak van de overheid. Dat schreef minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 11 december aan de Tweede Kamer.

Asscher vindt dat mannen in de kinderopvang gelijke kansen moeten hebben. Hiervoor is een cultuurverandering nodig, zegt hij. Zo moeten beroepsopleidingen de opleiding Pedagogisch werk voor jongens aantrekkelijker maken in hun werving en begeleiding. En kinderopvangorganisaties moeten over hun drempel heen stappen om mannen aan te nemen, aldus Asscher.

Voor de ontwikkeling van kinderen is het van belang dat zij in de kinderopvang met zowel vrouwelijke als mannelijke pedagogisch medewerkers te maken krijgen. Uit onderzoek blijkt dat de interactie en zorgstijl van vrouwelijke medewerkers beter aansluiten op het gedrag van meisjes dan op dat van jongens.

Het aantal mannen dat werkt als pedagogisch medewerker in de kinderopvang of als onderwijsassistent is al jaren laag. In 2014 ging het om 9,4 procent.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl; Ministerie van SZW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies