• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Antipestprogramma KiVa is effectief

Het antipestprogramma KiVa vermindert het pesten op scholen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

In het onderzoek werd het Finse programma KiVa op 66 scholen aan groep 5 en 6 gegeven. Een controlegroep van 33 scholen stond op een wachtlijst voor KiVa. Het effect van Kiva is verschillende keren gemeten, tot twee jaar na afsluiting van het programma.

Op de KiVa-scholen ontstond een beter klimaat voor het tegengaan van pesten, concluderen de onderzoekers. Met name indirecte vormen van pesten - verbaal en relationeel slachtofferschap - komen op de KiVa-scholen significant minder voor dan op de controlescholen. In fysiek pesten is er echter geen verschil. Leerkrachten op KiVa-scholen hebben meer aandacht voor pesten, hun houding tegenover pesten is negatiever en ze zijn vaardiger in het aanpakken. Leerlingen vinden het belangrijk om goed te zijn in vriendschappen en staan ook negatiever tegenover pesten.

KiVa is een van de programma's die als kansrijk zijn beoordeeld door de Commissie Anti-pestprogramma's, ingesteld door het ministerie van OCW. Deze programma's worden in 2017 opnieuw beoordeeld door de commissie. Voorafgaand aan die beoordeling vindt effectonderzoek plaats in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) . Tien programma's doen daaraan mee; het effectonderzoek naar KiVa wordt  uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies