Nieuws uit het jeugdveld

Afspraken over samenwerken bij adolescentenstrafrecht

Sinds de invoering in april 2014 zijn voor jongeren van 16 tot 23 jaar voldoende werkafspraken tussen partijen gemaakt over het adolescentenstrafrecht (ASR). Dat stelde het implementatieteam ASR van het ministerie van Veiligheid en Justitie op 3 april.

Voor een goede toepassing van het adolescentenstrafrecht zijn onder meer tussen de Raad voor de Kinderbescherming en de volwassenenreclassering afspraken gemaakt over samenwerking. Gemeenten en zorgaanbieders blijken nog onvoldoende bekend met deze afspraken en de financiering.

Sinds de invoering van het adolescentenstrafrecht kan de rechter aan jongeren en jongvolwassenen die strafbare feiten plegen sancties op maat opleggen. Daartoe horen ook interventies uit het jeugdstrafrecht. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkelingsfase van de jongvolwassenen. Dat vermindert de kans op recidive.

Het adolescentenstrafrecht geldt alleen voor delicten die zijn gepleegd na 1 april 2014. Delicten gepleegd voor die datum vallen onder het jeugdstrafrecht of het volwassenenstrafrecht.

Bron: Ministerie van VenJ

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies