Nieuws uit het jeugdveld

Aantal voortijdig schoolverlaters blijft dalen

Het aantal jongeren dat zonder diploma het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs verlaat, is in 2014 verder afgenomen. Dat maakte minister Jet Bussemaker van het ministerie van Onderwijs 9 februari bekend.

Het aantal jongeren dat vorig schooljaar voortijdig de schoolbanken verliet, daalde met 1.970 ten opzichte van het jaar ervoor. Gingen in het schooljaar 2001-2002 nog zo'n 71.000 jongeren voortijdig van school, twaalf jaar later is dit aantal gedaald met ruim 60 procent. In Europees verband behoort Nederland tot de koplopers in het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Vooral mbo-scholen boeken succes en speciaal het midden en noorden van het land doen het goed.

Amsterdam en de regio Rijnmond worstelen nog steeds met schooluitval. Zij hebben respectievelijk 2,7 en 3 procent schoolverlaters. 'In grootstedelijke gebieden komt meer problematiek samen, waardoor de kans op uitval groter is', verklaart Corian Messing van het Nederlands Jeugdinstituut in BN/deStem van 9 februari.

Bron: Ministerie van Onderwijs; BN DeStem, 9 februari 2015

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies