Nieuws uit het jeugdveld

'Voorkom vechtscheiding door verplichte bemiddeling'

Ouders die willen scheiden, moeten een bemiddelaar inschakelen om te voorkomen dat kinderen de dupe worden van een vechtscheiding en één rechter moet de regie krijgen. Dat adviseert Kinderombudsman Marc Dullaert in een rapport dat op 31 maart is gepubliceerd.

De Kinderombudsman wil dat alle scheidende ouders verplicht worden om minimaal één gesprek met een scheidingsmediator te voeren en zich te laten voorlichten over wat een scheiding betekent voor kinderen. Zijn er na drie mediationsessies nog geen ouderschapsafspraken, dan neemt de rechter de regie in handen zodat juridische procedures beperkt blijven. Ook benoemt hij dan een bijzondere curator, die het belang van het kind behartigt.

Dullaert baseert zijn advies op gesprekken met kinderen, ouders, rechters, advocaten, mediators, psychologen en jeugdzorgwerkers. 'Iedereen was het erover eens dat een ontluikende vechtscheiding eerder gesignaleerd moet worden, dat er instrumenten moeten komen om ouders eerder te dwingen om de strijd te staken en dat de stem van kinderen sterker moet worden gehoord.'

Bron: De Kinderombudsman

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies