Nieuws uit het jeugdveld

Vertrouwen van school in ouders helpt tweetalig kind

De schoolprestaties van tweetalige kansarme kinderen in groep 3 zijn beter als de leerkracht vertrouwen heeft in de ouders. Dat blijkt uit onderzoek waarop Marije Janssen 24 juni promoveert aan de Radboud Universiteit.

Janssen onderzocht de invloed van een aantal factoren op de taalontwikkeling van eentalige - Nederlandse - en tweetalige - Turks-Nederlandse - kinderen uit lagere sociaal-economische milieus. Daarbij keek zij speciaal naar cognitieve factoren als verbaal werkgeheugen, naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en naar het vertrouwen tussen ouders en school. Vertrouwen van de leerkracht in de ouders blijkt daarbij belangrijker dan andersom.

Schoolprestaties hangen af van kind-, gezins- en schoolkenmerken. Daarbij spelen psychologische, sociale en culturele factoren een rol. Maar ook de kwaliteit en de kwantiteit van het taalaanbod zijn van belang voor de taal- en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Janssen concludeert dat voorschoolse educatie en effectieve samenwerking tussen ouders en school bijdragen aan het voorkomen van onderwijsachterstanden.

Bron: Bericht Radboud Universiteit

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies