Nieuws uit het jeugdveld

School is oefenterrein voor burgerschap

Als de school zelf een oefenterrein is voor burgerschap, stimuleert dat leerlingen tot maatschappelijke participatie. Dat stelt Ellen Geboers, die op 19 maart aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde op haar onderzoek naar burgerschap.

Geboers analyseerde de burgerschapscompetenties van ruim zevenduizend leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ze onderscheidt vier soorten competenties: maatschappelijke interesse, prosociale bekwaamheid, reflectief denken en assertiviteit. In een vervolgonderzoek keek ze naar de ontwikkeling van competenties in de eerste drie jaar van het voortgezet onderwijs. Maatschappelijke interesse en reflectief denken namen over het algemeen af, terwijl prosociale bekwaamheid en assertiviteit niet veranderden. Leerlingen die actief participeren in de maatschappij en betrokken zijn bij het nieuws, ontwikkelen zich relatief meer op het gebied van reflectief denken.

Een pedagogisch schoolklimaat dat ruimte biedt voor discussie en positieve relaties en dat sociaal gedrag aanmoedigt, stimuleert jongeren om te participeren in de samenleving, aldus Geboers. Haar onderzoek kan scholen helpen hun leerdoelen daarop af te stemmen.

Bron: Universiteit van Amsterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies