Nieuws uit het jeugdveld

Richtlijnen pesten en seksuele ontwikkeling gereed

Voor beroepskrachten in de jeugdgezondheidszorg zijn nieuwe richtlijnen over pesten en seksuele ontwikkeling beschikbaar. De richtlijnen zijn sinds 12 maart te vinden op de website van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

De JGZ-richtlijn Pesten biedt beroepskrachten in de jeugdgezondheidszorg uniforme aanbevelingen voor omgaan met pesten. Pesten komt vooral voor bij kinderen en jongeren tussen 4 en 19 jaar. De jeugdgezondheidszorg heeft op verschillende momenten contact met die leeftijdsgroep en kan een belangrijke rol vervullen in preventie en opsporing van pesten en in ondersteuning, verwijzing en nazorg.

De JGZ-richtlijn Seksuele ontwikkeling is een richtlijn voor het handelen van jgz-medewerkers in contact met kinderen en jongeren tot 19 jaar of hun ouders. De richtlijn geeft zicht op een gezonde seksuele ontwikkeling, voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing.

Beide richtlijnen zijn geautoriseerd door de beroepsverenigingen voor de jeugdgezondheidszorg en de brancheorganisaties ActiZ en PGV Nederland. De richtlijn pesten is ontwikkeld door TNO, de richtlijn seksuele ontwikkeling door Rutgers WPF en TNO.

Bron: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Meer informatie

NJi-dossier Pesten: Risicofactoren

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies