Nieuws uit het jeugdveld

'Residentiële jeugdzorg moet misbruikrisico peilen'

Residentiële instellingen moeten bij jongeren die dader of slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik een inschatting maken van individuele risicofactoren, om te voorkomen dat het misbruik zich binnen de instelling herhaalt. Dat adviseert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC) op basis van een literatuuronderzoek.

Voor hernieuwd slachtoffer- en daderschap gelden specifieke risicofactoren. Zo hangt het risico op hernieuwd slachtofferschap af van duur en frequentie van het misbruik, de mate van geweld en of de dader een bekende was. Ook seksueel risicovol gedrag, verminderde seksuele assertiviteit en seksuele onzekerheid spelen een rol. Risicofactoren voor hernieuwd daderschap zijn misbruik zijn door meerdere daders, onopgeloste trauma's, fantaseren over het misbruik, wisselende sekspartners en alcoholproblemen.

Het onderzoek biedt geen aanwijzingen voor de wenselijkheid van het wel of juist niet plaatsen in gemengde groepen van slachtoffers. Uit een expertmeeting bleek dat er in een gesloten setting voorkeur bestaat voor ongemengde groepen. Trauma's en gedragsproblemen kunnen dan beter behandeld worden. In een later stadium zijn gemengde groepen wenselijk, om jongeren voor te bereiden op een terugkeer naar de samenleving.

Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie van 45 Engelstalige en Nederlandstalige studies over ernstig seksueel misbruik.

Bron: WODC

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies