Nieuws uit het jeugdveld

Overdracht hulp bij 18-plussers door samen te werken

De regio Rivierenland ontwikkelt een integrale aanpak om de overgang van begeleiding voor 18-plussers vanuit een jeugdzorginstelling naar zelfstandigheid te verbeteren. Dat gebeurt in zogenaamde praktijkateliers.

Als jongeren op 18-jarige leeftijd de jeugdzorg verlaten, betekent dat niet dat ze geen hulp meer nodig hebben. Een structurele aanpak ontbreekt om de begeleiding goed over te dragen en de jongvolwassene adequaat te ondersteunen. In Rivierenland werken professionals van uiteenlopende organisaties intensief samen om de nazorg na jeugdzorg te verbeteren.

In praktijkateliers oefenen de deelnemers met voorbeelden uit de praktijk om de verschillende aspecten goed door te lichten en zo te komen tot een gezamenlijke werkwijze. Ze bekijken wat de omgeving kan doen voor de jongere, wat de jongere zelf kan en welke ondersteuning nog nodig is van wie. Ook wordt bekeken of jongeren een contract kunnen tekenen op basis van gemaakte afspraken om hulpverlening te blijven krijgen.

Bron: Binnenlands Bestuur; Regio Rivierenland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies