Nieuws uit het jeugdveld

Ouders geven consultatiebureau dikke voldoende

Gemiddeld waardeerden ouders van kinderen tot 4 jaar het consultatiebureau met een 7,3. Ruim 94 procent van de ouders gaf het consultatiebureau een rapportcijfer van 6 of meer. Dat blijkt uit cijfers uit de gezondheidsenquête die het CBS 30 oktober bekendmaakte.

Het geslacht van het kind en de leeftijd maakten niet uit voor de waardering van de ouders. Ook het wonen in een stad of op het platteland heeft geen invloed op de score. Wel hebben ouders van niet-westerse allochtone kinderen en ouders met een lager inkomen iets meer waardering voor het consultatiebureau dan die van autochtone en westerse allochtone kinderen en ouders met hogere inkomens. Datzelfde geldt voor de bezoekcijfers.

Bijna alle ouders van kinderen tot 2 jaar bezoeken het consultatiebureau. Van alle ouders bezocht in de jaren 2001-2003 ruim 90 procent het consultatiebureau; tien jaar later was dat bijna 95 procent.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies