Nieuws uit het jeugdveld

Nieuwe richtlijn over problematische gehechtheid

De nieuwe jeugdzorgrichtlijn 'Problematische gehechtheid' beschrijft goed professioneel handelen bij de signalering, diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheidsrelaties van kinderen en jongeren. De richtlijn is aangenomen door drie beroepsverenigingen in de jeugdzorg.

Kinderen en jongeren met een problematische gehechtheidsrelatie voelen zich onvoldoende emotioneel veilig in hun relatie met hun ouders, pleegouders of adoptieouders. Vaak hebben ze minder zelfvertrouwen dan leeftijdgenoten, kunnen ze hun emoties minder goed reguleren en zijn ze minder sociaal vaardig. Continue, stabiele en gevoelige zorg van ouders of beroepsopvoeders kan helpen bij het herstel van een problematische gehechtheidsrelatie, al verdwijnen de problemen niet altijd volledig. De richtlijn geeft beroepskrachten ook aanwijzingen voor de ondersteuning van ouders en opvoeders.

Het ontwikkelen van richtlijnen voor de jeugdzorg is een initiatief van de beroepsverenigingen voor psychologen, pedagogen en onderwijskundigen, en maatschappelijk werkers. De nieuwe richtlijn, de wetenschappelijke onderbouwing, werkkaarten voor beroepskrachten en een versie voor cliënten staan op de website Richtlijnenjeugdzorg.nl.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies