Nieuws uit het jeugdveld

Kinderen met jeugdzorg vaker naar speciaal onderwijs

Kinderen en jongeren met jeugdzorg volgen veel vaker speciaal basisonderwijs of onderwijs aan speciale scholen dan andere kinderen in Nederland. Dat maakte het CBS 6 november bekend.

In 2013 kregen bijna 105 duizend kinderen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, geleverd door bureaus jeugdzorg en organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. Van de in totaal 105 duizend kinderen in de basisschoolleeftijd die in 2013 jeugdzorg kregen, volgde een kwart in het schooljaar 2012-2013 speciaal basisonderwijs of onderwijs aan zogenaamde cluster 3- of cluster 4-scholen. Dat zijn scholen voor zeer moeilijk lerende of opvoedbare kinderen, lichamelijk gehandicapte kinderen en langdurig zieken. Het percentage neemt toe met de leeftijd, van 18 procent van de 5-jarigen tot 32 procent van de 11-jarigen. Onder alle kinderen in Nederland gaat het om 2 procent van de 5-jarigen en 7 procent van de 11-jarigen.

In de middelbareschoolleeftijd volgt 15 procent van de jongeren met jeugdzorg onderwijs aan speciale scholen, tegenover 3 procent gemiddeld onder alle jongeren.

Bron: CBS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies