Nieuws uit het jeugdveld

Jonge daders minder vaak opnieuw in de fout

Het aantal jonge daders dat opnieuw een strafbaar feit pleegt is tussen 2002 en 2010 afgenomen met 4,1 procent. Dat staat in het WODC-rapport 'Terugval in recidive', dat staatsecretaris Fred Teeven van VenJ op 24 november aan de Tweede Kamer zond.

Het WODC onderzocht of de op daders gericht aanpak de daling kan verklaren. Dit gebeurde door andere mogelijke verklaringen voor de daling nader te onderzoeken, zoals preventiemaatregelen, afschrikken door zwaarder straffen en niet veroordelen maar bijvoorbeeld de zaak seponeren.

Het WODC concludeert dat het op daders gerichte beleid zorgt dat minder jongeren opnieuw een strafbaar feit plegen.  Maar ook de filterwerking doordat politie en justitie eerder seponeren zorgt voor minder herhaling. Ook speelt mee of daders meer sociale bindingen hebben.

De conclusies van het onderzoek zijn aanleiding het op daders gerichte beleid voort te zetten, aldus de staatssecretaris.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies