Nieuws uit het jeugdveld

Interventies voor autisme, pleegzorg en gezin erkend

De interventies Video-hometraining voor gezinnen met opvoedingsproblemen, TOM-training voor autistische kinderen en de Pleegouder-Pleegkind Interventie zijn erkend als goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Interventies.

Video-hometraining is een methode om de interactie tussen ouders en kinderen van 4 tot 12 jaar te verbeteren. Korte video-opnames verhelderen de dagelijkse omgang en communicatie. De school kan erbij betrokken worden.

TOM-Training helpt autistische kinderen van 4 tot 12 jaar om sociaal vaardiger te worden en meer empathisch vermogen te ontwikkelen.

De Pleegouder-Pleegkind Interventie bevordert een goede relatie tussen pleegouders en jonge pleegkinderen, met minder stress voor het kind en minder kans op voortijdig afbreken van de plaatsing.

Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies