Nieuws uit het jeugdveld

Inspecties en Keurmerkinstituut stemmen toezicht af

De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie Veiligheid en Justitie en het Keurmerkinstituut hebben afgesproken hoe zij het toezicht op jeugdzorginstellingen onderling gaan afstemmen. Het doel is het toezicht efficiënt te organiseren en overbodige belasting van instellingen te voorkomen.

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie houden toezicht op de kwaliteit van jeugdzorginstellingen en doen onderzoek na calamiteiten. Het Keurmerkinstituut onderzoekt of instellingen voldoen aan de certificeringsnormen die de Jeugdwet stelt voor jeugdreclassering en jeugdbescherming.

De inspecties en het Keurmerkinstituut gaan onderling informatie uitwisselen. Ze waarschuwen elkaar als de inspecties een calamiteit onderzoeken of als het Keurmerkinstituut kennis neemt van situaties waarbij ernstig gevaar bestaat voor personen. Ook informeren ze elkaar als een instelling onder verscherpt inspectietoezicht komt te staan, of als een instelling niet voldoet aan de wettelijke normen voor jeugdreclassering en jeugdbescherming.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies