Nieuws uit het jeugdveld

Gemeenten bieden dakloze gezinnen te weinig opvang

Bijna alle gemeenten hebben specifiek beleid om te voorkomen dat gezinnen met kinderen dakloos worden, maar de helft telt te weinig opvangvoorzieningen. Dat blijkt uit de Monitor Stedelijk Kompas 2013 die staatssecretaris Martin van Rijn van VWS op 10 december naar de Tweede Kamer stuurde.

Gemeenten moeten voorkomen dat gezinnen dakloos worden. Een gezin dat toch op straat komt te staan, moet passende opvang krijgen, schrijft Van Rijn in zijn voortgangsbrief. Van Rijn deelt de mening van de Kamer dat kinderen niet thuishoren in gemengde voorzieningen waar ook psychiatrische patiënten of verslaafden verblijven.

Het aantal zwerfjongeren steeg in 2013 met 300 tot 2.800, blijkt verder uit de monitor. Het programma voor en door zwerfjongeren 'Van de straat' heeft  instrumenten opgeleverd die landelijk beschikbaar komen. Van Rijn wijst er ten slotte op dat jongeren in een beschermd wonen-instelling tijdig in beeld moeten zijn bij de gemeente, die voor hen verantwoordelijk wordt als ze 18 jaar worden.

Bron: Ministerie van VWS; Trimbos-instituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies