Nieuws uit het jeugdveld

Extra geld voor verbeteren taalniveau op vve-groepen

86 middelgrote gemeenten krijgen in totaal 4,7 miljoen euro om het taalniveau van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang te verbeteren. Gemeenten ontvangen het geld met terugwerkende kracht vanaf 2013.

Voor 37 grote gemeenten was al langer geld beschikbaar. De meeste van die gemeenten hebben inmiddels trajecten om pedagogisch medewerkers die voor- en vroegschoolse educatie (vve) bieden bij te scholen en te toetsen. In 2015 moet 90 procent van de leidsters van vve-groepen voldoen aan de 3F-taaleis, die gelijk staat aan havo-niveau.

De investering van de vve-gelden richt zich bij de 86 middelgrote gemeenten voorlopig alleen op het verhogen van het taalniveau van pedagogisch medewerkers. In de 37 grootste gemeenten is het de bedoeling dat kinderopvangorganisaties meer hbo-opgeleide medewerkers aannemen en via schakelklassen en zomerscholen nog meer kinderen met een achterstand bereiken.

Uiteindelijk moeten alle gemeenten investeren om het taalniveau te verbeteren. Het budget per gemeente is afhankelijk van de grootte van de gemeente en het aantal doelgroepkinderen.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies