Nieuws uit het jeugdveld

Dekker: Strenger bekijken effectiviteit vve onnodig

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs ziet geen aanleiding strenger te kijken naar de effectiviteit van vve-programma's. Dat antwoordde hij 2 september op vragen van de Tweede Kamerleden Joram van Klaveren, Ockje Tellegen en Karin Straus.

Dekker deelt de conclusies niet van een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen dat voor- en vroegschoolse educatie (vve) nauwelijks effect heeft. De onderzoekers geven zelf aan dat geen voormeting is gedaan en dat een controlegroep ontbrak. De staatssecretaris wacht voor nieuw vve-beleid onder meer de resultaten af van het lopende 'pre-COOL'-onderzoek naar de effecten van verschillende vormen van kinderopvang en van vve. Daarin worden kinderen gevolgd van 2 jaar tot einde basisschool en is wel sprake van een controlegroep. Die resultaten worden in 2015 verwacht.

Inge Bruggers, Maurice Gesthuizen en Geert Driessen van de Radboud Universiteit concludeerden in hun onderzoek dat vve niet leidt tot betere schoolresultaten. Ze publiceerden hun resultaten in de juni-aflevering van het Tijdschrift Mens en Maatschappij.

Bron: Ministerie van Onderwijs; Kinderopvangtotaal

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies