Nieuws uit het jeugdveld

'Cruciale jeugdhulp dreigt weg te vallen'

Er is een reëel gevaar dat cruciale jeugdhulp wegvalt na de transitie, met name bij bovenregionale en landelijke zorgaanbieders. Dat schreven Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC op 24 juni in een brandbrief aan de ministeries van VWS en VenJ en de Transitie Autoriteit Jeugd.

Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en de Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC) verwijzen in hun brief naar de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd, die onlangs rapporteerde dat veel gemeenten nog geen budgetafspraken hebben met zorgaanbieders. Zelf hielden de organisaties in april een enquête waaruit bleek dat zorgaanbieders een forse omzetdaling verwachten die de continuïteit van zorg bedreigt.

'Het ziet ernaar uit dat de afstand tussen gemeenten en deze aanbieders niet overbrugd wordt', aldus de brandbrief. De ondertekenaars doen een dringend beroep op de bewindslieden en de Transitie Autoriteit Jeugd om ervoor te zorgen dat gemeenten en aanbieders continuïteitsafspraken maken. Ze achten het anders onvermijdelijk dat aanbieders van jeugdhulp collectief hun problemen melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd.

Bron: Jeugdzorg Nederland

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies