Nieuws uit het jeugdveld

Rekenkamer toetst gemeentebudget jeugdzorg

De Algemene Rekenkamer gaat het budget toetsen dat de rijksoverheid naar gemeenten wil overhevelen voor de jeugdzorg en de uitvoering van de WMO. Dat schrijft de Rekenkamer in een brief aan de Tweede Kamer.

Op verzoek van de staatssecretarissen van VWS en VenJ gaat de Rekenkamer de betrouwbaarheid en de onderbouwing controleren van de gegevens die gebruikt zijn voor de vaststelling van het budget dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet. Daarbij blijft buiten beschouwing of het totale budget goed over de afzonderlijke gemeentes is verdeeld. Ook doet de Rekenkamer geen uitspraken over de vraag of de budgetten toereikend zullen zijn voor de toekomstige zorgvraag.

De uitkomsten van het onderzoek worden naar verwachting in mei bekend gemaakt. Vorig jaar voerde de Rekenkamer een vergelijkbaar onderzoek uit. Toen werd alleen de jeugdzorg onderzocht.

Bron: Algemene Rekenkamer

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies