Nieuws uit het jeugdveld

William Schrikker Groep onder verscherpt toezicht

De Inspectie Jeugdzorg heeft de William Schrikker Groep (WSG) onder verscherpt toezicht geplaatst. Het toezicht geldt voor de jeugdbescherming, de jeugdreclassering en de pleegzorg van de WSG.

Meldingen van seksueel misbruik in 2011 waren voor de inspectie aanleiding om te onderzoeken hoe de WSG omgaat met het risico op misbruik van haar cliënten. De inspectie oordeelt dat het systematisch risicomanagement bij de WSG onvoldoende is en noemt dat 'buitengewoon ernstig'. Er bestaat daardoor een ernstig risico voor de veiligheid van de kinderen, aldus de inspectie in haar rapport.

Het verscherpt toezicht is opgelegd voor de duur van een jaar, waarin de inspectie onaangekondigd en steekproefsgewijs de voortgang zal volgen. De inspectie verwacht dat de maatregelen die de WSG al heeft aangekondigd binnen drie maanden tot belangrijke verbeteringen zullen leiden.

De WSG biedt zorg aan kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en aan kinderen van ouders met een beperking.

Bron: Inspectie Jeugzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies