Nieuws uit het jeugdveld

WODC: Goed voorbeeld telt bij preventie criminaliteit

Zeven elementen bevorderen de effectiviteit van preventieve interventies voor jongeren met licht delinquent of risicogedrag. Belangrijke elementen zijn bijvoorbeeld positief voorbeeldgedrag en afspraken over gewenst en ongewenst gedrag. Dat blijkt uit een analyse van het WODC.

Het WODC analyseerde studies naar effectieve componenten bij vroegtijdig ingrijpen bij jongeren die nog niet zijn afgegleden naar ernstige en aanhoudende criminaliteit. Naast positief voorbeeldgedrag en afspraken over gedrag  zijn belangrijke elementen het verbeteren van de opvoedingsvaardigheden van ouders, het bevorderen van vrijetijdsbesteding in groepsverband, het betrekken van het hele gezin, een individuele aanpak, en een kortdurende aanpak met weinig sessies.

Vervolgens bekeek het WODC of in Nederland beschikbare interventies voor 12-minners de gevonden behandelcomponenten bevatten. Geen van de twaalf bekeken interventies bevatte ze alle zeven. De veelbelovendste interventies zijn Functionele Gezinstherapie (FFT), Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling-Erger Voorkomen (IOG-EV), Jeugd Preventie Team 12-min (JPT 12-min) en Stop Nu Ander Plan (SNAP). Het effect van die interventies is in Nederland echter nog niet aangetoond.

Bron: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies