Nieuws uit het jeugdveld

Vragenlijst helpt bij opsporen angstproblemen

De vragenlijst BIQ-SF is geschikt om allochtone en autochtone jonge kinderen op te sporen die een verhoogd risico hebben op angstproblemen. Dat blijkt uit het onderzoek van Leonie Vreeke, die op 11 oktober promoveerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vreeke onderzocht de Behavioral Inhibition Questionnaire-Short Form (BIQ-SF). Die vragenlijst meet gedragsinhibitie: de mate waarin kinderen in onbekende, uitdagende situaties symptomen van angst en stress vertonen. Zo kunnen kinderen verlegen en afwachtend zijn als ze kinderen ontmoeten die ze niet kennen. De vragenlijst kan worden ingevuld door ouders en leerkrachten en is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Arabisch en Turks.

Vreeke concludeert dat de BIQ-SF een goed bruikbare methode is om gedragsinhibitie te beoordelen bij jonge kinderen. Kinderen die vaker hoog scoorden op gedragsinhibitie, hadden meer kans op het ontwikkelen van angstproblemen. Gedragsinhibitie bleek een betere voorspeller van latere angstproblemen dan een overbeschermende opvoeding.

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies