Nieuws uit het jeugdveld

Vier decentralisaties raken 1,1 miljoen mensen

De voorgenomen decentralisaties van AWBZ, jeugdzorg, werk en participatie zullen 1,1 miljoen burgers direct raken, zo'n 7 procent van de Nederlandse bevolking. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het tweejaarlijkse rapport over de leefsituatie van de Nederlandse bevolking dat het bureau op 12 december aanbood aan de Tweede Kamer.

De armoede in Nederland is tussen 2008 en 2012 toegenomen, van 5 naar 7 procent. De kwaliteit van leven van de Nederlanders ging voor het eerst in dertig jaar achteruit, maar is nog altijd beter dan tien jaar geleden. Bij de meest kwetsbare groepen - mensen met een lage opleiding, een laag inkomen, zonder werk of met een slechte gezondheid - ging de leefsituatie het sterkst achteruit.

Het SCP waarschuwt voor een te groot beleidsoptimisme over wat lokale overheden aankunnen en wat met zelfredzaamheid kan worden opgelost.

Bron: Binnenlands Bestuur; Sociaal en Cultureel Planbureau

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies