Nieuws uit het jeugdveld

'Thuisbegeleiding voorkomt grotere problemen'

Thuisbegeleiding kan voorkomen dat multiprobleemgezinnen uiteindelijk zwaardere zorg nodig hebben. De gemeenten die met thuisbegeleiding hebben geëxperimenteerd, willen de aanpak voortzetten en uitbreiden.

Thuisbegeleiding is intensieve, tijdelijke, praktische hulpverlening aan huis bij zowel psychische als sociale problemen. Medewerkers van thuiszorgorganisaties lossen de meest acute problemen op samen met het gezin. Met een speciaal ontwikkeld instrument – de GezinSter – brengt de thuisbegeleider samen met het betrokken gezin de problemen in kaart en zoekt een oplossing. Het kan gaan om gezinnen waar uithuisplaatsing van kinderen dreigt als veel  problemen − bijvoorbeeld mishandeling, werkloosheid ouders, verslaving − niet worden opgelost.

De thuisbegeleider is de spin in het web binnen het gezin. Thuisbegeleiding sluit aan bij de wens van gemeenten die, met het oog op de decentralisaties van langdurige zorg en jeugdzorg en de uitvoering van de Participatiewet, sociale wijkteams aan het vormen zijn.

Bron: Binnenlands bestuur

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies