Nieuws uit het jeugdveld

'Te vaak fouten in rapportages jeugdzorg'

De rapportages van bureau jeugdzorg, het AMK en de Raad voor de Kinderbescherming bevatten te vaak fouten. Dat stelt Kinderombudsman Marc Dullaert in een rapport dat hij op 10 december aanbood aan de Tweede Kamer.

De organisaties doen over het algemeen goed werk, zegt Dullaert, maar toch komen er fouten voor in hun onderzoeksproces en rapportages. Incidenten worden bijvoorbeeld eenzijdig geduid, feiten en meningen zijn vermengd, bronvermeldingen zijn onzorgvuldig, conclusies zijn niet helder geformuleerd en informatie is niet altijd geaccordeerd door informanten. Vooral bureau jeugdzorg krijgt kritiek. Als oorzaken noemt Dullaert werken onder tijdsdruk, onvoldoende reflectie en onvoldoende vaardigheden om te werken met ouders met complexe problemen.

Dullaert formuleert aanbevelingen voor de drie organisaties. Zo moeten zij hoor en wederhoor toepassen, afwegingen en conclusies helder formuleren en rapporten van externe deskundigen niet samenvatten maar als bijlage toevoegen aan hun rapportages. Kinderrechters moeten onder meer kritisch kijken naar de aangeleverde rapportages en vaardig zijn in het horen van kinderen.

Bron: ANP; Kinderombudsman

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies