• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws

Roma-multiprobleemgezin gebaat bij strikte benadering

Een stevige en consequente benadering van multiprobleemgezinnen met een Roma-achtergrond helpt kinderen in deze gezinnen aan een betere toekomst. Dat schrijven onderzoekers van de Politieacademie in een rapport dat 14 maart is aangeboden aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Het rapport biedt handreikingen aan hulpverleners en wetshandhavers in de aanpak van overlast, schoolverzuim en de inzet van Roma-kinderen bij criminaliteit. De nadruk ligt vooral op het verbeteren van de positie van minderjarigen. Het helpt om multiprobleemgezinnen op maat te benaderen en ouders op hun rechten en plichten tegenover hun kinderen te wijzen. Ervaringen in drie zogeheten proeftuingemeenten, Lelystad, Nieuwegein en Veldhoven, hebben laten zien dat deze aanpak op termijn werkt. Deze gemeenten constateerden onder meer een groeiende deelname van Roma-kinderen aan het basisonderwijs.

De werkwijze vraagt geen nieuwe regels maar wel bestuurlijk commitment zodat uitvoerende beroepskrachten niet het gevoel hebben er alleen voor te staan.

Meer informatie

Gerelateerd nieuws

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.