Nieuws uit het jeugdveld

Minderjarige asielzoekers veilig opgevangen

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) biedt voldoende fysieke veiligheid aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) in zogenaamde procesopvanglocaties. Dat staat in het onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg naar de opvang van amv's, dat op 16 januari is verschenen.

Het COA heeft die veiligheid bereikt door een combinatie van technische maatregelen, goed toezicht, onderzoek naar veiligheidsbeleving van jongeren en een voortdurende bereikbaarheid en beschikbaarheid van de mentoren. In de grootschalige procesopvanglocaties in Oisterwijk en Wageningen kunnen amv's vanaf 13 jaar maximaal dertien weken verblijven voordat ze in een vervolgopvang worden geplaatst.

Een verbeterpunt is dat jongeren onbelemmerd toegang moeten hebben tot de onafhankelijke klachtencommissie. Ook adviseert de inspectie om het onderzoek naar de veiligheidsbeleving van jongeren kwantitatief en kwalitatief analyseerbaar te maken.

De inspectie onderzocht in 2010-2011 hoe voogdij-instelling Nidos haar voogdijtaak uitoefent voor amv's. De signalen die ze kreeg over mogelijke risico's voor de veiligheid van de jongeren in de opvangvoorzieningen vormden de aanleiding voor dit vervolgonderzoek.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies