• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Kinderombudsman: bied thuiszitters onderwijs op maat

Kinderen die extra zorg nodig hebben, moeten onderwijs op maat kunnen krijgen. Daarvoor pleit Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn onderzoeksrapport Van leerplicht naar leerrecht, dat op 16 mei is gepubliceerd.

De Kinderombudsman onderzocht hoe het kan dat er kinderen in Nederland zijn die geen onderwijs krijgen. Hij vindt dat er een omslag moet worden gemaakt van leerplicht naar leerrecht. Voor sommige kinderen is het niet haalbaar om vijf dagen fysiek aanwezig te zijn op school, wat de leerplichtwet nu verplicht. Het moet dan bijvoorbeeld mogelijk zijn een aantal dagen thuisonderwijs te volgen. De overheid, de onderwijsinspectie, scholen en leerplichtambtenaren moeten hier gezamenlijk afspraken over maken in een zogenaamd thuiszittersakkoord, aldus Dullaert.

Ook concludeert de Kinderombudsman dat passend onderwijs geen oplossing is voor thuiszittende kinderen, want de zorgplicht die scholen krijgen biedt volgens hem geen oplossing zolang schoolbesturen, leerkrachten en leerplichtambtenaren niet worden gestimuleerd om maatwerk te organiseren.

Bron: De Kinderombudsman

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies