• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Kennisinstituut cultuureducatie van start

Kunstfactor en Cultuurnetwerk Nederland hebben vanaf 1 januari 2013 plaatsgemaakt voor het nieuwe Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Het instituut wil een bijdrage leveren aan de culturele levensloop van kinderen, jongeren en volwassenen.

Het LKCA ondersteunt de combinatiefunctionarissen onderwijs en cultuur. Die worden steeds vaker cultuurcoaches genoemd en vormen de brug tussen de school en het culturele veld. Het ministerie van OCW wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het nieuwe instituut ondersteunt het programma 'Cultuureducatie met kwaliteit' van voormalig staatssecretaris Halbe Zijlstra en legt daarmee een verbinding tussen kunstzinnige oriëntatie op school en buitenschoolse kunstbeoefening. Verder gaat het LKCA cultuureducatie in de sector professionaliseren.

Bron: Cultuurnetwerk; Ministerie van OCW

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies