Nieuws uit het jeugdveld

JJC reageerde niet goed op seksueel incident

JeugdzorgPlus-instelling JJC in Den Haag heeft onvoldoende ingegrepen op een groep nadat een jongere melding deed van seksueel grensoverschrijdend gedrag van een medewerker. Dat oordeelt de Inspectie Jeugdzorg.

In mei ontving de inspectie een melding van JJC over een jongere die een groepsleider beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag. JJC heeft de medewerker ontslagen en aangifte gedaan.

In overleg met de inspectie stelde JJC een onafhankelijk intern onderzoek in. Op basis van dat onderzoek oordeelt de inspectie dat het handelen van de groepsleiding en de leidinggevenden onvoldoende was.

De groepsleiding werkte niet consequent met risicotaxaties. Op de groep ontbrak een eenduidige aanpak van risicovol gedrag van jongeren. Belangrijke veiligheidsafspraken zijn niet altijd nageleefd. De teamleiding en het management hebben vervolgens te laat en onvoldoende ingegrepen.

JJC heeft een plan opgesteld voor een betere begeleiding van het seksuele gedrag van de jongeren en het monitoren van het functioneren van groepen en van medewerkers. De inspectie ziet toe op de naleving.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies