Nieuws uit het jeugdveld

Huisverbod vermindert huiselijk geweld

Huiselijk geweld neemt af door het opleggen van een huisverbod aan de pleger. Dat blijkt uit een effectevaluatie, uitgevoerd door Regioplan.

Met een huisverbod kan een pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst. Vier jaar na invoering van de Wet tijdelijk huisverbod is het effect geëvalueerd bij 105 geweldplegers met en 104 geweldplegers zonder een huisverbod. De evaluatie toont aan dat nieuwe incidenten in de groep die een huisverbod kreeg opgelegd minder vaak voorkomen dan in de groep die geen huisverbod kreeg. De belangrijkste verklaring voor dat verschil is de hulpverlening die wordt geboden bij een huisverbod, zowel aan pleger als achterblijvers.

Volgens minister Ivo Opstelten van VenJ toont de evaluatie aan dat het huisverbod een effectief middel is bij huiselijk geweld. Het opleggen van een huisverbod is een gemeentelijke bevoegdheid. De minister bekijkt samen met staatssecretaris Martin van Rijn van VWS hoe zij gemeenten en hulporganisaties kunnen ondersteunen bij de uitvoering van een huisverbod.

 

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies