• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Nieuws uit de jeugdsector

Handelingsprotocol voor gezag na partnerdoding gereed

Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft een handelingsprotocol ontwikkeld voor gezag, contact, omgang en hulp bij gezinsdrama's waarbij de ene ouder de andere ouder doodt. Het protocol is vanaf 1 december van kracht.

Het protocol voorziet in voorlopige voogdij binnen 24 uur na partnerdoding, zodat kinderen zo snel mogelijk de gewenste professionele ondersteuning krijgen. De bureaus jeugdzorg, jeugdzorgaanbieders, politie, Slachtofferhulp en de Raad voor de Kinderbescherming gaan het gebruiken.

Als de Raad voor de Kinderbescherming een verzoekschrift voor een omgangsregeling heeft ingediend, moet de rechter altijd toetsen of contact met de levende ouder wel in het belang van het kind is. Staatssecretaris Fred Teeven van VenJ wil daarop zonodig de wet aanpassen. Het belang van het kind gaat voor het belang van de ouder die een omgangsregeling wil, stelt Teeven. In dit soort situaties is confrontatie met de ouder niet altijd in het belang van het kind.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitite

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.