Nieuws uit het jeugdveld

Criminaliteit Amsterdamse Top600 daalt

Het aantal aanhoudingen van jongeren en jongvolwassenen uit de Amsterdamse Top600 is met 59 procent gedaald en het aantal gedagvaarde zaken met 57 procent. Dat blijkt uit de kwartaalmonitor 2013 van de aanpak-Top600 van de gemeente Amsterdam.

Voor de monitor is gekeken naar het aantal aanhoudingen door de politie en de instroom van zaken bij het Openbaar Ministerie van Top600-personen vóór en nadat zij in Top600-regie zijn genomen. De geanalyseerde periode loopt van 1 mei 2009 tot 31 oktober 2012.

Het aantal aanhoudingen van Top600-personen daalde fors bij woninginbraak (51 procent minder), straatroof (66 procent), openlijk geweld (75 procent), overvallen (61 procent) en zware mishandelingen (29 procent).

De Top600 is een lijst van ongeveer zeshonderd jonge veelplegers die met voorrang worden aangepakt. Elke persoon op de lijst heeft een regisseur die verantwoordelijk is voor het coördineren van de persoonsgebonden aanpak en die alle acties rond de veelpleger coördineert.

Bron: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid; gemeente Amsterdam

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies