Nieuws uit het jeugdveld

Aandacht huiselijk geweld in opleidingen kan beter

Vrijwel alle niet-medische opleidingen besteden aandacht aan de thema's huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is echter beperkt sprake van structurele verankering, blijkt uit een door het Nederlands Jeugdinstituut uitgevoerde inventarisatie naar de aandacht voor geweld in afhankelijkheidsrelaties in de opleidingen.

Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS stuurde de inventarisatie, die het Nederlands Jeugdinstituut samen met MOVISIE, TNO en de M&O groep maakte, samen met de Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties naar de Tweede Kamer op 16 december. 

Voor de inventarisatie is gekeken hoe geweldthema's zijn verwerkt in de onderwijsprogramma's van sociaal-agogische, pedagogische, psychologische, zorg- en onderwijsopleidingen. Er is weliswaar meer aandacht voor dan in 2007, blijkt uit de inventarisatie, maar onderwerpen worden meestal vanuit een overkoepelend vakgebied aangeboden en niet via aparte modules.

Het rapport bevat een aantal aanbevelingen, die in het plan van aanpak 'Aandacht voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in opleidingen' worden uitgewerkt. Van Rijn wil dat daarbij ook de onderwijskoepels betrokken worden.

Bron: Ministerie van VWS; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies